ORIGEN

TOTORA és una associació sense ànim de lucre fundada el 2013 amb la finalitat d’acompanyar processos de canvi personals i col·lectius a través d’accions educatives i formatives, a fi de contribuir en la transformació social i cultural.

TOTORA neix de la inquietud i la necessitat de generar espais on compartir mirades amb sensibilitat i consciència, respectant els processos de vida propis i aliens, i així donar oxigen per a seguir en la permanent transformació del nostre dins i fora.

I d’on sorgeix el nom??

TOTORA és un tipus de nenúfar, una planta aquàtica que neix en aigües estancades, les oxigena i així hi permet vida.

01ea3f61f15afd44fa6fa897c7a3b89f

Anuncis