FORMACIÓ: CAPACITACIÓ I ENTRENAMENT

Generem espais de formació sobre diferents temàtiques entorn l’educació, la criança, el desenvolupament infantil i juvenil, la salut emocional i les relacions humanes. Ho enfoquem a diferents marcs: infants i joves, pares i mares, professorat i professionals de l’educació, així com també a organitzacions i empreses. La nostra proposta formativa vol incidir en el canvi social cap a una mirada més respectuosa, humanista i conscient dels processos de creixement, aprenentatge i de gestió emocional.

La metodologia combina teoria i pràctica utilitzant diferents recursos didàctics que van des de la dinàmica de grup fins a recursos audiovisuals, passant per diferents formes de llenguatge artístic. Pretenem crear un entorn d’aprenentatge i entrenament on pugui emergir allò que som per complementar el que ens manca en cada moment, des del compartir vivència i reflexió.

20150618_122725

Imatge. Formació a empreses en gestió relacional

Formacions dissenyades que oferim actualment

Per a docents

Elaborem i impartim formacions per a mestres i professors/es on compartim, reflexionem i exercitem tots aquells aspectes importants per a la pràctica educativa a les aules i als centres. L’acompanyament emocional és central en aquests espais de capacitació on convidem a treballar la mirada, adquirir estratègies i eines per a l’acompanyament a alumnes i famílies, i facilitem un entorn propici pel creixement personal i professional, a fi de complementar els propis coneixements i experiències.

El disseny de la formació es construeix de forma compartida, a partir de les necessitats detectades pel claustre, equip directiu o grup que la sol·liciti, a fi de donar resposta als reptes que el col·lectiu tingui. La pròpia metodologia emprada facilita l’optimització de la proposta en el procés de desenvolupament.

Formacions en:

 • Acompanyament emocional de l’adolescent
 • El nen/a a primària: mirada i estratègies
 • Relació entre iguals (mestres)
 • Límits
 • Relació escola-família
 • Transformació pedagògica i didàctica
 • Mediació escolar
 • Acció tutorial

Per a educadors/es

Capacitació i entrenament des de la pràctica reflexiva pel desenvolupament personal i professional en l’àmbit educatiu no formal, dotant de recursos i tècniques aplicades amb una mirada respectuosa, sistèmica i humanista. Teatre aplicat, expressió corporal i plàstica, entre d’altres, són disciplines que acompanyen i omplen de forma les sessions plenes de contingut educatiu i transformador que cultivi el nostre pensament, doni ales a la creativitat i reafirmi l’esperit crític.

Formacions en:

 • Educant al migdia a l’escola
 • Intervenció amb adolescents i joves
 • Infància, límits i horitzons
 • Educació emocional i en valors

Per a empreses o organitzacions

Acompanyem a organitzacions i col·lectius a adquirir estratègies per a la millora relacional i de gestió, a fi i a efecte d’aconseguir una major harmonia en el seu funcionament que reverteixi positivament en beneficis, tant personals com materials.

Formacions en:

 • Salut relacional a l’empresa
 • Gestió i coordinació d’equip

+informació a totorabcn@gmail.com

Anuncis